ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 11 ธันวาคม 2560  หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
2 14 สิงหาคม 2560  วันหยุดชดเชย วันแม่
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยะมหาราช
7 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพ"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู"(วันพ่อแห่งชาติ)
10 1 กรกฎาคม ของทุกปี  วันสถาปนาแต่งตั่งองค์รัชทายาท ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
11 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
15 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.