ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง ถนิมใจ สมุทวณิช และคณะ.
 ชื่อเรื่อง รวมหลักสังคมศึกษา ม.4-6.
 พิมพ์ลักษณ์ กรุงเทพฯ: แม็คเอ็ดดูเคชั้น, 2559.
 เลขเรียก 300,ถ228ร.
 รูปเล่ม 160หน้า, ราคา129บาท.
 หัวเรื่อง สังคมศึกษา
 ผู้แต่งร่วม นวลสวาท อัศวินานนท์, บุหงา จันทนากร, ผู้แต่งร่วม.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
300,ถ228ร.   
  Barcode: 019396
หนังสือทั่วไป บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
300,ถ228ร.  ฉ.2 
  Barcode: 019397
หนังสือทั่วไป บนชั้น


 Copyright 2018. All Rights Reserved.