ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บุคลากร งานห้องสมุดโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

นายไตรสรณ์  สุวพงษ์

 ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

 

จ.ท.ปริวัฒน์  ดาวังปา

   รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 

 นางอุทัยวรรณ  จันดี

   หัวหน้างานห้องสมุด

 

 

 นางวิไล  จวนสาง                                         นายฐานันดร  มูลสาร

         ครูช่วยงานห้องสมุด                                        ครูช่วยงานห้องสมุด

 

       นางสาวนิตยา  กลิ่นแก้วนพรัตน์                                        นายนิรุจน์  ยืนสุข

                  บรรณารักษ์                                                      เจ้าหน้าเทคโนโลยีงานห้องสมุด

 

 

 

   


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2017. All Rights Reserved.